Lasselsberger - Knauf

Proizvodi - ETICS sustavi

Danas je općepoznato da dobra toplinska izolacija doprinosi znatnoj uštedi na troškovima grijanja i klimatizacije. Međutim, nije baš jednostavno odabrati pravi sustav s odgovarajućim elementima. U ovom poglavlju se nalaze sustavi za toplinsku izolaciju fasada. Pored toga, u poglavlju o estrihima prikazat ćemo i sustave za izolaciju stropova.

Slojevi zida s povezanim sustavom za vanjsku toplinsku izolaciju:

  1. Podloga
  2. Ljepilo
  3. Ploča/lamela toplinske izolacije
  4. Mort za temeljni sloj
  5. Tekstil-staklena mrežica za armiranje
  6. Mort za temeljni sloj
  7. Temeljni predpremaz za žbuku
  8. Završna žbuka u boji

Za oba naša sustava proveden je postupak ocjenjivanja sukladnosti prema važećim hrvatskim normama te od strane ovlaštene osobe izdane potvrde o sukladnosti.