Mortovi za ziđe

Mortovi za ziđe

Mortovi za ziđe

U prošlosti su se za međusobno spajanje i učvršćivanje raznih elemenata za zidanje (kamen, opeka) najčešće kao vezivno sredstvo koristili blato, glina, vapno, gips, tras i na pojedinim mjestima materijali svojim svojstvima slični cementu, te njihove međusobne mješavine.
Danas se kao vezivno sredstvo najčešće koristi vapno (gašeno ili hidratizirano) i cement. Kod sanacija povijesnih građevina kao hidraulični vezivni materijal u mortu se koristi vapneni hidrat i tras.

 1. Zid od opeke
 2. Predšpric
 3. Temeljna žbuka
 4. Mort za izravnavanje
 5. Predpremaz
 6. Završna žbuka

Faktori koji utječu na odabir zidarskog morta

1. Namjena – zidanje novih zidova ili sanacija starih zidova

2. Vrsta građevine

 1. Sanacija povijesnih spomenika
  Koristite MM3 tras mort
 2. Novogradnja
  Odabir ovisi od vrste materijala kojim se ziđe i opterećenja zida.

3. Koristiti mort koji je najbolje prilagođen vrsti materijala za zidanje

 1. Za klinker-opeku
  M5 Klinker mort
 2. Za Ytong elemente za zidanje
  MM3 Thermo ili M5 Poren
 3. Za keramičku opeku
  MM3, MM3 Thermo, MM5 mort
 4. Za staklenu opeku
  M10 Glas

4. Svojstvo toplinske izolacije

 1. Svojstva toplinske provodljivosti morta za ziđe moraju biti sukladne s materijalom kojim se zida. Kod modernih visokoporoznih elemenata za zidanje (npr. Wienerberger Porotherm, Unipor i sl.) preporuka je koristiti toplinsko-izolacijski mort MM5 Thermo.

5. Razredi morta za ziđe prema čvrstoći

 1. Norma HRN EN 998-2 specificira zidarske mortove prema tlačnoj čvrstoći. Proizvodi tvrtke LB-Knauf pod nazivom MM3, MM5 i MM10 se svrstavaju prema usklađenim europskim normama u razrede M2,5, M5, i M10.

Način obrade

 1. Strojno
 2. Ručno

Pakiranje

Naši mortovi za ziđe opće namjene (oznaka G prema normi HRN EN 998-2) se isporučuju u vrećama od 40 kg, a lagani mort (oznaka L prema normi HRN EN 998-2) MM3 Thermo isporučujemo u pakiranju od 50 litara. Na gradilištu se osim vode u suhi mort ne smiju dodavati nikakvi drugi materijali. Nakon ručnog ili strojnog miješanja LB-Knauf mort za ziđe je odmah spreman za ugradnju. Na većim gradilištima se mort može dopremiti u silosu na koji je montiran horizontalni mješač, a u cilju veće učinkovitosti rada i zaštite okoliša.