Lasselsberger - Knauf

Proizvodi - Mortovi za zidanje

 

U prošlosti su se za međusobno spajanje i učvršćivanje raznih elemenata za zidanje (kamen, opeka) najčešće kao vezivo koristili blato, glina, vapno, gips, tras, i na pojedinim mjestima materijali svojim svojstvima slični cementu, te njihove međusobne mješavine.

Danas se kao vezivno sredstvo najčešće koristi vapno (gašeno ili hidratizirano) i cement. Kod sanacija povijesnih građevina kao hidraulični vezivni materijal u mortu se koristi vapneni hidrat i tras.

Mortovi_slojevi zida

Faktori koji utječu na odabir zidarskog morta 

1. Namjena - zidanje novih ili sanacija starih zidova

2. Vrsta građevine

    a. Novogradnja - odabir morta za zidanje ovisi o vrsti materijala kojim se izvode zidarski radovi (opeka, betonski blokovi i sl.) i projektiranim opterećenjima zidova → MM5 i MM10

3. Mortovi prilagođeni vrsti materijala za zidanje

     a. Za klinker opeku → M5 Klinker

     b. Za elemente od porastog betona → MM5 Thermo ili M5 Poren

     c. Za glinenu opeku →  MM5 Thermo, MM5

     d. Za staklenu opeku → M10 Glas

4. Svojstva toplinske izolacije

Svojstva toplinske provodljivosti morta za zidove moraju biti ujednačene s materijalom kojim se zida. Kod modernih visokoporoznih zidnih elemenata  (npr. Wienerberger Porotherm, Unipor i sl.)  preporučeno je korištenje toplinsko- izolacijskog morta MM5 Thermo.

5. Razredi mortova za zidanje prema čvrstoći

Norma  HRN EN 998-2  klasificira mortove za zidanje prema tlačnoj čvrstoći.   Proizvodi tvrtke Lasselsberger-Knauf pod nazivom M5 i MM10 svrstavaju se prema usklađenim europskim normama u razrede M5 i M10.

6. Način obrade 

     a. Strojno

     b. Ručno

Pakiranje

Naši mortovi za ziđe opće namjene (oznaka G prema normi HRN EN 998-2) se isporučuju u vrećama od 40 kg, a lagani mort (oznaka L prema normi HRN EN 998-2) MM3 Thermo isporučujemo u pakiranju od 50 litara. Na gradilištu se osim vode u suhi mort ne smiju dodavati nikakvi drugi materijali. Nakon ručnog ili strojnog miješanja LB-Knauf mort za ziđe je odmah spreman za ugradnju. Na većim gradilištima se mort može dopremiti u silosu na koji je montiran horizontalni mješač, a u cilju veće učinkovitosti rada i zaštite okoliša.