Lasselsberger - Knauf

Kontakt VS (2 mm)

 • Za unutarnju i vanjsku primjenu
 • Za strojnu i ručnu obradu
 • Izjednačava upojnost podloge
 • Niska potrošnja
 • Poboljšava prionjivost podloge
 • Za sve uobičajene podloge
 • Optimalne obradivosti

Cementni špric za izjednačavanje upojnosti podloge i poboljšnje prionjivosti, za ručno i strojno nanošenje. Veličina zrna: 2mm

Kontakt VS (4 mm)

 • Za unutarnju i vanjsku primjenu
 • Za strojnu i ručnu obradu
 • Izjednačava upojnost podloge
 • Poboljšava prionjivost podloge
 • Za sve uobičajene podloge
 • Optimalne obradivosti

Cementni špric za izjednačavanje upojnosti podloge i poboljšanje podloge. Za ručno i strojno nanašanje. Veličina zrna: 4mm

Kontakt CT

 • Za unutarnju i vanjsku primjenu
 • Visoka prionjivost
 • Lagan za obradu
 • Otporan na smrzavanje
 • Bez rizika pojave pukotina
 • pH-vrijednost 12-13
 • Idealan za zaštitu čelične armature

Vezivni most za reparaturne mortove i korozijska zaštita armature kod renoviranja armirano-betonskih konstrukcija (mostova, vijadukata i sl.).

CT Max

 • Za unutarnju i vanjsku primjenu
 • Visoke početne čvrstoće
 • Visoka prionjivost
 • Lagan za obradu
 • Otporan na smrzavanje
 • Za velike debljine slojeva
 • Bez rizika pojave pukotina
 • pH-vrijednost 12-13
 • Idealan za zaštitu čelične armature

Grubi reparaturni mort za armirano-betonske konstrukcije (mostove, vijadukte i sl). Osigurava se odgovarajući zaštitni sloj armature, krpanje većih rupa i omogućava izradu profilacija.

CT Mix

 • Za unutarnju i vanjsku primjenu
 • Visoke početne čvrstoće
 • Visoka prionjivost
 • Lagan za obradu
 • Otporan na smrzavanje
 • Bez rizika pojave pukotina
 • pH-vrijednost 12-13
 • Idealan za zaštitu čelične armature

Fini reparaturni mort za armirano-betonske konstrukcije (mostove, vijadukte i sl.). Za izravnavanje manjih neravnina na betonu i zaglađivanje grubih reparaturnih mortova.