Lasselsberger - Knauf

Styrokleber Fein

 • Certificiran
 • Za sve vrste EPS-a
 • Za ručnu i strojnu obradu
 • Visoka prionjivost
 • Lagan za obradu

Visokokvalitetni mort za lijepljenje kod izrade Thermosystema s EPS pločama u skladu s ETAG 004.

Klebespachtel

 • Certificiran
 • Primjenjiv za XPS-ploče
 • Za ručnu i strojnu obradu
 • Za podnožja
 • Za sve vrste EPS-ploča
 • Visoka prionjivost
 • Dobre obradivosti
 • Elastičan

Mort za lijepljenje i armaturni sloj kod izrade Thermosystema s EPS ili XPS pločama u skladu s ETAG 004.

Klebespachtel Weiss

 • Bijele boje
 • Oplemenjen vlaknima
 • Primjenjiv za XPS-ploče
 • Za ručnu i strojnu obradu
 • Za podnožja
 • Certificiran
 • Za sve vrste EPS-ploča
 • Visoka prionjivost
 • Dobre obradivosti

Mort za lijepljenje i armaturni sloj kod izrade Thermosystema sa grafitnim EPS-om ili XPS-om u skladu s ETAG 004 na bazi bijelog cementa s dodatkom mikrovlakana.

ThermoFix K

 • Certificiran
 • Visoka prionjivost
 • Paropropusan
 • Posebno prilagođena receptura za kamenu vunu
 • Izuzetne obradivosti

Mort za lijepljenje ploča ili lamela od kamene vune kod izrade Thermosystema Mineral u skladu s ETAG 004.

ThermoFix S

 • Certificiran
 • Visoka prionjivost
 • Elastičan
 • Paropropusan
 • Posebno prilagođena receptura za kamenu vunu
 • Izuzetne obradivosti
 • Oplemenjen vlaknima

Mort za lijepljenje i armaturni sloj kod ploča i lamela od kamene vune kod izrade kod izrade Thermosystema Mineral u skladu s ETAG 004 s dodatkom mikrovlakana.